Mobile Biomasse-varmesentraler

Mobile Biomasse-varmesentraler opptil 100 kW

De mobile biomassevarmecontainerne tas i bruk der høyere effekter er påkrevet, for eksempel til contracting-anlegg eller nærvarmeforsyning.I tillegg til de vanlige energikildene som gass og olje, tilbyr HOTMOBIL, spesialisten for innovativ mobil energi, også regenerative energisentraler. Det å ta ansvar, og dermed å skåne miljøet, betyr for oss å gå ukonvensjonelle veier og å tenke videre.
 
Vi var den første bedriften i bransjen som gjorde pelletsfyring mobil og dermed revolusjonerte markedet. Med våre erfarne medarbeidere er vi i dag i stand til å planlegge anlegg som er nøyaktig tilpasset dine behov.
 
Det er ikke bare miljøvennlig, men også ideelt for økologisk bruk på områder der fossilt brensel ikke er aktuelt. De mobile pellets- eller flisvarmeanleggene er montert i en tilhenger eller en container. Avhengig av effekt lagres pelletsen eller treflis i anlegget eller eksternt.

Biomasse-varmesentraler

.

 

Call us at: +4352 7547 30

 

Produkter   Kontaktpersoner     Request callback

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home