Produkter

Løsninger for varme, kulde, damp, strøm og biomasse

Med nødvendig effekt og klare til bruk stilles mobile energisentraler til rådighet der de trengs, på biltilhengere eller i transportable stålcontainere.
Opprinnelig var disse sentralene konstruert for nødforsyning når anlegg sviktet, i dag øker imidlertid etterspørselen for planlagt bruk. Mobile energisentraler sørger for uavbrutt forsyning av varme eller kulde til omfattende moderniserings- og ombyggingsarbeider.

.

 

Call us at: +4352 7547 30

 

Produkter   Kontaktpersoner     Request callback

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home