Anleggs salg

Mobil energi fra én enkelt leverandør

Med din egne mobile energisentral sparer du på investeringer i bygningsverk og sikrer en varig driftssikkerhet for energiforsyningen din. Våre egne fagavdelinger for salg, planlegging, utvikling og produksjon tilpasser byggingen av din mobile energisentral presist til dine behov.

I forbindelse med planleggingen av dine mobile energisentraler for forsyning av varme, kulde, damp eller oppvarming fra biomasse, analyserer vi først behovet ditt presist, og utarbeider en skreddersydd, kundespesifikk løsning for deg. Gjennom bruk av den meste moderne teknologien og overholdelse av de strengeste kvalitetsstandardene kan vi garantere deg en optimal energieffektivitet.

Den ekstra fordelen for deg er fleksibiliteten med hensyn til hvor anlegget skal plasseres:
Uansett om det dreier seg om flytting av produksjonen, utvidelser eller stadig skiftende brukssteder, så er din mobile energisentral alltid på riktig sted.

Skreddersydd mobil varmeforsyning

Oppvarming av næringsbygg, prosessenergi for produksjon, damp for hygienisk rengjøring eller varmtvann til arrangementer: Vår anleggsbygging retter seg presist etter dine behov, og kriterier som lokale bruksbetingelser, den nødvendige energimengden og den ønskede fleksibiliteten.

I vår egne utviklings- og planleggingsavdeling utarbeider vi et skreddersydd konsept for din mobile energisentral. I første rekke kommer den presise behovsanalysen, undersøkelser om kostnadseffektivitet og gjennomførbarhet, for å sikre deg den mest kostnadseffektive utformingen av den mobile energiforsyningen.

Your advantages

  • Own planning and production
  • Customised production
  • Certified company according to DIN ISO 9001-2008
  • High quality plant components
  • Specific user training
  • Own nationwide service network
  • Set-up and commissioning by own specialists

Skreddersydd mobil varmeforsyning

Oppvarming av næringsbygg, prosessenergi for produksjon, damp for hygienisk rengjøring eller varmtvann til arrangementer: Vår anleggsbygging retter seg presist etter dine behov, og kriterier som lokale bruksbetingelser, den nødvendige energimengden og den ønskede fleksibiliteten.

I vår egne utviklings- og planleggingsavdeling utarbeider vi et skreddersydd konsept for din mobile energisentral. I første rekke kommer den presise behovsanalysen, undersøkelser om kostnadseffektivitet og gjennomførbarhet, for å sikre deg den mest kostnadseffektive utformingen av den mobile energiforsyningen.

Kjørbare mobile varmesentraler

Fleksible varmeforsyninger for skiftende brukstilfeller også i en større omkrets. Uansett om det dreier seg om oppvarming i overgangstiden mellom årstidene, eller bygningsoppvarming, så er det bare å koble til, parkere og ta i bruk. Utstyrt med moderne varmeteknikk og med erfaring fra bygging av mer enn 800 egne leievarmesentraler

 

 

Mobile varmesentraler i container

Transportabel containeroppvarming: Høy ytelse og små dimensjoner, for fjernvarme, industri, næringsbygg eller prosessvarme. Som mobil oljefyr eller gassdrift. Robust for kontinuerlig bruk og fleksibel for skiftende brukssteder. Individuelt planlagt og produsert med kompetansen til Hotmobil for mobil energi.

 

 

Mobile varmesentraler i modulkonstruksjon

En sterk kombinasjon: Mobile oppvarmingscontainere, som takket være modulkonstruksjonen kan slås sammen til et helt kraftverk. I kombinasjon for å varme opp store industrihaller, eller enkeltvis som stasjonær varmeforsyning. Kompakt oppstilling og enkelt tilgang for vedlikeholdsarbeid.

 

 

Mobile varmtvannssentraler

Kraftpakke for varmtvann, uansett ønsket mengde. For varmtvannsforsyning i omfattende anleggssaneringer om sommeren eller til bruk i forbindelse med arrangementer.  Sikker og energieffektiv oppvarming av drikkevann med varmvannsbeholder eller som gjennomstrømningsanlegg.

 

 

Mobile dampsentraler

Mobil dampforsyning med kjørbare og transportable dampsentraler: Kompakte dimensjoner og komplett utstyrt med dampgenerator, forsyningspumper, matevannstank og vannbehandling. Klar til bruk med det samme, for selvstendig og driftssikker dampforsyning i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder.

 

 

Mobile teknikkcontainere

Høy varmeytelse krever også et stort dimensjonert fordelingssanlegg. Mobile teknikkcontainere forflytter sentralen for fordelere, pumper, armaturer og varmevekslere utendørs. Prefabrikkert, transportabel og energisparende isolert.

 

 

Bygging av spesialanlegg

Vår egne avdelinger for planlegging, utvikling og produksjon bygger transportable varmeanlegg i alle størrelser, som er klar til bruk og oppstilling i din bygning. Komplett forhåndsmontert med brennstofforsyning, røropplegg, elektrisk opplegg og klargjort eksosanlegg.

 

 

Frequently Asked Questions

1. Prisantydning

Kan dere oppgi en veiledende pris?

 

Hotmobil: For å kunne foreta en seriøs vurdering av de forventede kostnadene for ditt individuelle anlegg trenger prosjektlederne våre i det minste en omtrentlig informasjon om ønsket oppbygging av og utstyr til den mobile energisentralen. Basert på erfaringsverdier fra et stort antall allerede utførte kundespesifikke anlegg, kan vi så gi deg en temmelig nøyaktig vurdering av de forventede utgiftene. Som en grovt veiledende verdi kan man gå ut fra en grunnpris fra ca. 35 000 - 65 000 EUR for anlegg i tilhenger med en effekt på 150 - 950 kW. Prisklassen for mobile energisentraler i containere med en effekt på 500 - 2 500 kW ligger ved ca. 50 000 - 150 000 EUR.

2. Konstruksjonsform, dimensjoner og vekt

Hvilket plassbehov må jeg beregne for en mobil energisentral? Hvor mye veier den?

 

Hotmobil: Avhengig av nødvendig effekt monteres mobile energisentraler stort sett i spesialtilhengere med bokser eller sjø- eller lagercontainere. Vi gjør alltid hva vi kan for å bygge anleggene så kompakte som mulige, samtidig som vi tar hensyn til standardmål. I enkelttilfeller er imidlertid spesialmål nødvendig. Vekten til en mobil energisentral avhenger av ønsket effekt og de nødvendige komponentene. Som en grovt veiledende verdi kan man gå ut fra en vekt på ca. 1,6 - 3,5 t for anlegg i tilhenger med en effekt på 150 - 950 kW. Mobile energisentraler i containere med en effekt på opptil 2 500 kW har en egenvekt på mellom 3,5 og 8 t.

3. Reguleringsteknikk

Hvilke reguleringstyper er mulig?

Hotmobil: Vi planlegger og produserer mobile energisentraler individuelt i henhold til kundens ønsker. Dermed kan anlegget reguleringsteknisk tilpasses det objektet det senere skal levere energi til, på best mulig måte. Generelt er alle typer hydrauliske koblinger og reguleringer mulig. I tillegg kan anlegget ved behov også kobles til overordnede reguleringer. Med utgangspunkt i behovene dine vil prosjektlederne våre gjerne utarbeide og tilby deg et adekvat reguleringskonsept.

4. Ekspansjonsbeholdere

Hvilke ekspansjonsbeholdere tas i bruk?

Hotmobil: Prinsipielt er alle typer ekspansjonsbeholdere mulig. Valg av ekspansjonsanlegg har imidlertid en vesentlig innvirkning på den endelige størrelsen på hele anlegget. Et avgjørende punkt er om sikring er nødvendig kun for varmeproduksjonskretsløpet, eller for forbrukernettet også. Avhengig av dette anbefales en kompressorstyrt eller en statisk ekspansjonsbeholder, i tillegg til automatisk ettermating og/eller avgassing. For å overholde direktiv VDI 2035 må det i tillegg tas hensyn til et vannbehandlingsanlegg.

5. Tilkoblingsmuligheter

Hvilke tilkoblinger befinner seg hvor på anlegget?

Hotmobil: For enklere betjening er grensesnittene for varmtvann og evt. husholdningsvarmtvann tenkt på en av ytterveggene til anlegget. Av sikkerhetsgrunner befinner tilkoblingene for strømforsyning, kondensvann og påfylling av drivstoff seg vanligvis inne i anlegget. Såfremt det er teknisk gjennomførbart, tar vi også gjerne hensyn til individuelle ønsker for plassering. Tilkoblingenes dimensjon korrelerer med anleggets effektstørrelse og tilsvarende volumstrøm. Bortsett fra dette, kan typen tilkoblinger velges presis som du ønsker det. Eksempelvis er utvendige gjenger, flenser og alle typer hurtigkoblinger mulig.

6. CE-samsvar

Er anlegget CE-merket for samsvar med regelverket?

Hotmobil: Ja! Alle anleggene våre oppfyller aktuelt gyldige standarder og forskrifter, og er merket tilsvarende.

7. Tilbehør

Hvilket tilbehør er nødvendig?

Hotmobil: Du trenger prinsipielt ikke å stille med tilbehør. En individuelt produsert mobil energisentral er et selvforsynt fungerende anlegg som er presist tilpasset dine behov og forholdene på bruksstedet. Når anlegget er koblet til de nødvendige medietilførslene for strøm, vann, drivstoff og/eller kondensat, er det klart til drift. Dersom det individuelt produserte anlegget er tenkt til bruk på forskjellige steder, kan det eventuelt være hensiktsmessig å bruke et fleksibelt slangemateriale for tilkobling til systemene. Ved behov vil våre prosjektledere gjerne avklare dette med deg på forhånd.

8. Vannkvalitet

Er vannbehandling foreskrevet?

Hotmobil: VDI 2035 gjelder som direktiv for å unngå skader i varmtvanns-varmesentraler. Dersom det ikke er planlagt en fast installert vannbehandling i planleggingen, kan vi også fylle anlegget direkte på stedet med vann som er behandlet iht. standardene.

9. Levering og leveringstid

Hvordan leveres anlegget? Hvor raskt kan dere levere?

Hotmobil: Ved behov tilbyr vi gjerne ekstraservice som transport, eventuelt med kran, samt igangsetting på stedet. For individuelt produserte anlegg må det påregnes en leveringstid på ca. 4 - 10 uker, avhengig av kompleksitet og produksjonskapasitet. Uavhengig av leveringstiden kan vi ved behov også straks stille et anlegg fra utleieparken vår til disposisjon for dette tidsrommet.

10. Salg av utleieanlegg

Er utleieanlegg til salgs?

Hotmobil: Prinsipielt kan vi selge et utleieanlegg. Ved behov ber vi deg ta direkte kontakt med prosjektlederen vår. Vi sjekker gjerne om det ønskede anlegget står til disposisjon og gir deg et tilsvarende salgstilbud.

.

 

Call us at: +4352 7547 30

 

Produkter   Kontaktpersoner     Request callback

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home