News-Single

Optimal utnyttelse av spillvarme

Energien industrianlegg trenger for daglig bruk blir stadig dyrere. Sommeren 2013 leverte Hotmobil Deutschland, spesialisten for individuelt planlagte oppvarmingsanlegg, en 3 700 kW varmeoverføringsstasjon til en produksjonsbedrift for gulvlaminat i Lyngdal, slik at spillvarmen på slutten av produksjons- og brukskretsløpet ikke lenger skal måtte ledes ut ubenyttet. Nå går spillvarmen over i det lokale fjernvarmenettet. Den bidrar til oppvarming av både offentlige og private bygninger, og skåner på denne måten miljøet direkte.
Den bevisste og effektive omgangen med en naturlig ressurs er et viktig politisk tema i Norge. Dette førte til at bedriften som produserer gulvlaminat i Lyngdal, reagerte. Inntil for kort tid siden var bedriftens energiforbruk samt utslippet til atmosfæren av den spillvarmen som oppsto under produksjonsprosessen, betraktelig.  I 2012 besluttet bedriftsledelsen å forandre på dette. Nå gjaldt det å utvikle et konsept, og å gjennomføre dette. Etter en kort tid med sonderinger lød målsettingen: spillvarmen som oppstår under industriprosessen mates inn i det lokale fjernvarmenettet og forsyner kommunale institusjoner som barnehager samt private husholdninger med varme. I begynnelsen av realiseringsfasen innhentet prosjektteamet råd hos energiselskapet Nærenergi, som henviste til sin tyske samarbeidspartner Hotmobil Deutschland. Sammen med denne erfarne spesialisten for individuelle fyringstekniske løsninger var det alt blitt gjennomført flere vellykkede prosjekter.

Tegningen viser rørene i de enkelte varmekretsene i ulike farger: oransje og turkis er tur- og returløp til nødkretsen. Mørkeblått og mørkerødt er tur- og returløp til fjernvarmenettet. I lyserødt og lyseblått ser man tur- og returløpet til nettet til industribruk. 

Skreddersydd løsning         
           
Få uker etter de første sonderingssamtalene presenterte Hotmobils ingeniører planene sine for en varmeoverføringsstasjon. På grunnlag av en fagbasert behovsanalyse anslo de en effekt på 3 700 kW. Senteret i anlegget er en platevarmeveksler. I tillegg kommer tre separate varmekretsløp. Ett varmekretsløp for industribruk (hvor varmen kommer fra), ett for fjernvarmenettet (hit mates varmen) og ett nødkretsløp som gjør det mulig å koble til en ekstern kjele under vedlikeholdsarbeid eller i tilfelle svikt. For optimal utnyttelse av den energien som forelå, ble det i utkastet planlagt varmeisolering av alle viktige komponenter som varmeveksler og ledninger.  For regulering anbefalte de tyske ekspertene et PLS-basert system man også kan få ekstern tilgang til via Internett. I tillegg tok de hensyn til kundens ønske om en innebygget vask i rustfritt stål med lokal varmtvannsberedning, samt en fasadeutforming med vindu til å vippe og en grønn Mul-T-Cont-farge for harmonisk integrering i omgivelsene. Da det tekniske forslaget for den individuelt konstruerte varmeoverføringsstasjonen til fulle tilsvarte oppdragsgiverens forventninger, kunne anlegget i løpet av kort tid produseres i Tyskland og installeres i Lyngdal ved hjelp av teknikere fra Hotmobil. Alle parter, både bedriftsledelsen og brukerne av fjernvarmenettet, er svært tilfreds med hvordan anlegget fungerer.

Anlegget sett forfra: Her ser man stålvasken, den varmeisolerte varmeveksleren og de isolerte rørledningene.

Anlegget sett utenfra: Hotmobil har utstyrt anlegget med gule deksler for beskyttelse ved transport.

.

 

Call us at: +4352 7547 30

 

Produkter   Kontaktpersoner     Request callback

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home