News-Single

Konstant vanntemperatur er sikret

Hotmobil Deutschland leverer skreddersydd varmeanlegg med to varmekjeler og bufferlager for lakseoppdrett i Trovaag Laks.

Over lang tid har fiskeoppdrett utviklet seg til å bli en viktig næringsvei i Norge. I tillegg til kvalitet legger forbrukerne verden over stadig større vekt på et naturlig fiskeoppdrett. Dette innebærer også at det i stor grad gis avkall på bruk av medikamenter. Derfor måtte man finne så naturlige støttetiltak som mulig. Under letingen fant forskerne ut at spesielt ungfisk profitterer på en konstant vanntemperatur, der de utvikler seg fort og sunt. Denne idéen inspirerte lakseoppdrettsnæringen i Trovaag Laks. En standardisert løsning var imidlertid ikke tilstrekkelig for å få gjennomført dette. Det som trengtes, var et varmeanlegg optimalt tilpasset deres behov. Derfor tok de kontakt med energiselskapet Nærenergi, som sendte forespørselen videre til sin tyske partner Hotmobil Deutschland. Av gode grunner - for langt utover den tyske grensen har Hotmobil i snart 20 år vært regnet som en kompetent spesialist for spesialproduksjoner av varmeanlegg for profesjonell bruk.

Vi har tenkt på alt
Etter at oppdragsgiver møtte Nærenergis eksperter og ingeniørene fra Hotmobil, tok det ikke lang tid før planleggingen og produksjonen kunne begynne. Sammen kom man frem til et anlegg med to separate varmekjeler fyrt med flytende gass. For å kunne garantere de konstante temperaturene lakseoppdrettet krever, installerte Hotmobil et bufferlager i den bakre delen av containeren. For maks. forsyningssikkerhet planla den tyske spesialisten også en dobbeltkjel-konfigurasjon.  Dette betyr at de to kjelene er innebygget redundant. For å unngå varmetap ble alle rørledninger varmeisolert med plast. Hotmobil planla også en ekstra dør for optimalt vedlikehold. For sikker transport ble hele anlegget i tillegg bygget inn i en standard sjøcontainer med et korrosjonsbeskyttet ytterlag. Dette gjør det mulig å senke og dermed beskytte alle tilkoblinger og flenser. Etter levering til avtalt tid ble anlegget installert av Hotmobils teknikere, som kom fra Tyskland i ens ærend for dette og for å foreta prøvekjøring og opprette en igangsettingsprotokoll. Siden den gang har varmeanlegget i Trovaag Laks oppfylt sitt formål - til lakseoppdrettsanleggets fulle tilfredshet.

Varmesentralen sett forfra: To redundant koblede varmekjeler med brennerne for flytende gass i forgrunnen og med rørledingene varmeisolert med plast for å unngå varmetap

Anlegget sett utenfra: For sikker transport ble anlegget bygget inn i en standard sjøcontainer.  Flenser og koblinger senkes i den stabile rammen, som er utstyrt med gule dekkflenser for transportsikring.

.

 

Call us at: +4352 7547 30

 

Produkter   Kontaktpersoner     Request callback

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home